Oferta

Hecksher Polska świadczy profesjonalne usługi w zakresie:

 spedycji morskiej – FCL, LCL, Flexitank, ISO tank

 spedycji drogowej – FTL, LTL

 spedycji lotniczej

 Project Cargo – ładunki nietypowe i ponadgabarytowe

 logistyki portowej i magazynowej

 agencji morskiej

 obsługi celnej


 ⤴  Spedycja morska

Organizujemy:

 kompleksowy serwis door-to-door

 frachty FCL

 frachty LCL

 frachty ładunków drobnicowych konwencjonalnych

 frachty ładunków niebezpiecznych (IMO)

 obładunki kontenerów w kraju i zagranicą

 obsługę celną ładunków oraz wszelkie zgłoszenia do innych służb granicznych


 ⤴  Spedycja drogowa

Zajmujemy się organizacją transportów całopojazdowych jak i drobnicowych krajowych oraz międzynarodowych.

Organizujemy:

 transport całopojazdowy, drobnicowy, częściowy

 transporty chłodnicze

 transporty ładunków niebezpiecznych (ADR)

 transport ładunków ponadnormatywnych

 obsługę celną ładunków


 ⤴  Spedycja lotnicza

W oparciu o współpracę z największymi liniami lotniczymi o globalnym zasięgu oferujemy obsługę ładunków od drzwi do drzwi.

Organizujemy:

 frachty lotnicze w imporcie oraz eksporcie

 transport ładunków niebezpiecznych

 obsługę celną ładunków


 ⤴  Project Cargo:

Współpraca z rozbudowaną grupą podwykonawców oraz agentów na całym świecie pozwala nam zaoferować kompleksową obsługę na całym świecie.

Organizujemy kompletny łańcuch dostaw i kompleksową obsługę Project Cargo, czyli ładunków wymagających indywidualnego opracowania:

 analiza projektu i przygotowanie procesu logistycznego

 ustalenie najkorzystniejszej dla klienta metody transportu

 planowanie trasy transportu

 uzyskanie wymaganych zezwoleń

 koordynacja transportu

Przeprowadzamy:

 transport drogowy ładunków ponadnormatywnych

 transport morski Project Cargo

 transport śródlądowy Project Cargo

 przeładunki


 ⤴  Logistyka portrowa i magazynowa:

 organizowanie składowania

 magazynowania towarów

 formowanie i rozformowywanie kontenerów

 przeładunki z/na różne środki transportu

 pakowanie, przepakowywanie towarów.


Zapraszamy do kontaktu

tel  +48 58 667 44 00
e-mail  hecksher@hecksher.pl